1. Національна академія наук України
 2. Національне космічне агентство України
 3. Інститут космічних досліджень
 4. Національний технічний університет України «КПІ»
 5. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 6. Український науково-технологічний центр
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови програмного комітету:
 1. Патон Б.Є., президент НАН України
 2. Алексєєв Ю.С., генеральний директор НКА України
 3. Згуровський М.З., ректор НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»
Члени програмного комітету:
 1. Горбулін В.П., акад. НАНУ, Інститут проблем національної безпеки при РНБО України
 2. Єремєєв В.М., акад. НАНУ, Океанологічний центр НАНУ
 3. Ільченко М.Ю., чл.-кор. НАНУ, НТУУ «КПІ»
 4. Кульбіда Н.І., УГЦ МНСУ
 5. Лялько В.І., чл.-кор. НАНУ, НЦАКДЗ
 6. Мельничук Д.О., акад. НАНУ та НААН, НУБіП України
 7. Шестопалов В.М., акад. НАНУ, ІГН НАНУ
 8. Федоров О.П., ІКД НАНУ-НКАУ
 9. Яцків Я.С., акад. НАНУ, ГАО НАНУ

Представники міністерств:
 1. МОН України, МНС України, МАП України
 2. Державне агентство земельних ресурсів України
 3. Державний комітет України по водному господарству

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Співголови:
 1. Федоров О.П., ІКД НАНУ-НКАУ
 2. Збруцький О.В., НТУУ «КПІ»
Члени оргкомітету:
 1. Куссуль Н.М., ІКД НАНУ-НКАУ
 2. Черемних О.К., ІКД НАНУ-НКАУ
 3. Коротаєв Г.К., МГІ НАНУ
 4. Мельничук М.Д., НУБіП України
 5. Морзе Н.В., НУБіП України
 6. Скакун С.В., ІКД НАНУ-НКАУ
 
Копірайт Вiддiл космiчних iнформацiйних технологiй та систем, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України; адреса: проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна; телефон: +380(44)5262553; електронна пошта: inform@ikd.kiev.ua