Інформація про Другу Всеукраїнську конференцію з запрошенням закордонних учасників “Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки” GEO-UA 2010


З 14 по 17 червня 2010 в Києві відбулася Друга Всеукраїнська конференція з запрошенням закордонних учасників “Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки” GEO-UA 2010, у якій взяли участь понад 80 учасників з України та 10 країн-партнерів.

Було представлено 10 пленарних, близько 70 секційних та 15 стендових доповідей з актуальних проблем використання аерокосмічних даних в інтересах вирішення проблем сталого розвитку та безпеки.
Зокрема, заслухано такі пленарні доповіді:
Koopman R., GEO Secretariat. «GEOSS: Architecture and Prospects» - про архітектуру та перспективи розвитку GEO (Group on Earth Observations) групи із спостережень Землі та GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) глобальної системи систем спостережень Землі;
Kussul N., Space Research Institute NAS Ukraine and NSA of Ukraine. «GEO-UA: Ukrainian segment of GEOSS» - про розвиток українського сегменту українського сегменту GEOSS;
Szarzynski J., United Nations Platformfor Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER) UN Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) «UN-SPIDER, UN-SPIDER Program: Mission and Scope» - про місію та заходи платформи ООН UN-SPIDER;
Koliesnichenko Y., Ministry of Emergencies of Ukraine, Ischuk O., Center GIS Analyst LTD. «Government Analytical and Informational System of Ukraine by Emergency Situations (GIAS ES) - modern tool for integration of Ukrainian Ministries in the field of Prediction and Reacting to Dangerous Phenomena» - про урядову інформаційно-аналітичну систему України з надзвичайних стуацій;
Gallego J., IPSC-MARS JRC, EU. «Sampling satellite images for area estimation and validation of thematic maps» - про відбір супутникових знімків для оцінки ділянок та затвердження тематичних карт;
Markov K., Institute of Mathematics and Informatics BAS; Institute of Information Theories and Applications, Bulgaria. «Intelligent Data Processing in GMES» - про інтелектуальні методи оброблення даних та їх використання у проектах у межах європейської ініціативи GMES;
Rientjes T., Twente University; Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, The Netherlands. «Water Consumption in the Karkheh River Basin, Iran: An approach using Remote Sensing and Multi-variable model calibration» про; - про контроль витрат води в Ірані на основі даних ДЗЗ з використанням багатовимірних моделей:
Lewyckyj N., Flemish Research Center, Belgium. «The Pegasus project: using a stratospheric UAV for very high resolution remote sensing» - про місію проекту Pegasus з використанням літального апарата для дистанційного зондування великої розрізняльної здатності;
Пушкарский С.В. Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. НИИ косимических систем (Россия). «Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга – МАКСМ»

У межах конференції відбулася церемонія відкриття регіонального офісу в Україні платформи ООН на базі космічної інформації для  управління стихійними лихами та реагування на надзвичайні ситуації UN-SPIDER (United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response). Відбувся також семінар з проблематики платформи ООНUN-SPIDER.
Під час конференції відбулися також семінар з проблем моніторингу лісових ресурсів (Forest Resources Workshop) – за ініціативи Національного університету біоресурсів та природокористування України та семінар з проблем безпеки продовольства (Food Security Workshop) – за ініціативи Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України та JRC (Joint Research Centre, European Commission)

У результаті проведення заходів конференції досягнуті такі цілі:
  • відбувся обмін досвідом щодо вирішення конкретних питань безпеки і сталого розвитку;
  • надано узагальнену інформацію щодо створення інтегрованої міжнародної системи аерокосмічного моніторингу;
  • визначено інструменти міжнародної співпраці щодо вирішення питань моніторингу, зокрема, стандартів, принципів обміну інформацією тощо.

Обмін думками та дискусії протягом конференції визначили необхідність прийняття таких рекомендацій Другої Всеукраїнської конференція з запрошенням закордонних учасників “Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки” GEO-UA 2010:

  1. Вважати актуальним і необхідним для України створення інформаційної системи використання аерокосмічних даних в інтересах сталого розвитку і безпеки (GEO-UA).
  2. Cхвалити ініціативу Національної академії наук України та Національного космічного агентства України щодо розроблення системи GEO-UA і вважати необхідним забезпечити координацію зусиль зацікавлених міністерств, наукових установ, університетів та бізнесових кіл з метою реалізації якісно нової інформаційної системи підтримки управлінських рішень GEO-UA.
  3. Вважати доцільним створення Національного комітету GEO із залученням наукових кіл, органів державної влади, громадських організацій для координації робіт зі створення та впровадження системи GEO-UA.
  4. Пріоритетним напрямом роботи зі створення системи GEO-UA вважати співпрацю з міжнародними організаціями GEO, CEOS, UN-SPIDER, JRC, з учасниками європейських ініціатив GMES та INSPIRE.
  5. Надати конференції GEO-UA статус міжнародної та проводити її в Україні 1 раз на 2 роки. 

 
Копірайт Вiддiл космiчних iнформацiйних технологiй та систем, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України; адреса: проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна; телефон: +380(44)5262553; електронна пошта: inform@ikd.kiev.ua